NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Kategoria: Nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2017 – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Ogłoszenie o naborze 11/2017 Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
Read More
Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę