Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych.

Beneficjent: Gmina Ryglice

Okres realizacji: do grudnia 2012 r.

Cele projektu:
poprawa warunków życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej Bistuszowej i Pogórza poprzez podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej, poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa.

Zakres projektu:
budowa parkingu, chodnika i muru oporowego, uporządkowanie terenów zielonych oraz budowa placu zabaw dla dzieci.