Tytuł projektu: Ścieżkami tradycji – przegląd grup kolędniczych, konkurs na pisankę ludową i majówka

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do czerwca 2011 r.

Cele projektu:
zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej mieszkańców oraz kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich produktów lokalnych poprzez podniesienie poziomu atrakcyjności wydarzeń kulturalnych oraz integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Zakres projektu:
rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup społecznych, zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, zagospodarowanie turystyczne obszaru PSR poprzez organizację imprez kulturalnych (przegląd kolędniczy, warsztaty plastyki wielkanocnej oraz majówka)