Tytuł projektu: Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej działającej przy Domu Kultury w Tuchowie

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: do maja 2012 r.

Cele projektu:
zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej.

Zakres projektu:
W ramach projektu zakupiono:
– sakshorn barytonowy, 1 szt.
– saksofon altowy, 3 szt.
– talerze orkiestrowe 18″, 1 komplet
– wzmacniacz gitarowy, 1 szt.
– pulpit do ćwiczeń na nuty, 20 szt.
– klarnet drewniany, 1 szt.

Łącznie zakupiono 27 instrumentów!