Tytuł projektu: Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć.

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: do stycznia 2014 r.

Cele projektu: rozwijanie turystyki oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez utworzenie „Tuchowskiego Szlaku Rzeźb, Pomników i Miejsc, które warto zobaczyć”.

Zakres projektu: wykonanie tabliczek informacyjnych dla obiektów, opracowanie graficzne i druk przewodnika turystycznego wraz z mapą dla szlaku, opracowanie tekstów przewodnika turystycznego, zakup fotografii do przewodnika, opracowanie wirtualnego przewodnika po szlaku, zakup infokiosku, wyznaczenie szlaku i montaż tabliczek.

Wersje elektroniczne:
Wersja elektroniczna przewodnika po „Tuchowskim szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć”.
Wersja elektroniczna mapy z oznaczonym szlakiem.