Tytuł projektu: Wydanie i promocja albumu fotograficznego “Cztery pory roku w Gminie Gromnik”

Beneficjent: Gmina Gromnik

Okres realizacji: do listopada 2011 r.

Cele projektu:
edukacja ekologiczna poprzez pokazanie na zdjęciach różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, rzadko spotykanych w kraju, a występujących na naszym terenie, propagowanie idei ochrony środowiska poprzez ukazanie bogactwa i różnorodności otaczającej nas przyrody, promocja obszaru pod kątem rozwoju turystyki poprzez pokazanie turystycznych i krajobrazowych atrakcji regionu, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

Zakres projektu:
opracowanie, przygotowanie, druk oraz promocja albumu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Gromnik”