Tytuł projektu: Budowa „Wiejskiej wiaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Beneficjent: Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę drewnianej „Wiejskiej wiaty” w celu udostępnienia mieszkańcom dostępu do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej.

Zakres projektu: wykonanie podbudowy i montaż altany, wykonanie trawników dywanowych siewem, dostawa i montaż mebli ogrodowych.