Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej działającego przy Ośrodku Kultury w Ryglicach.

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do czerwca 2013 r.

Cele projektu: pielęgnowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, chronienie od zapomnienia oraz promowanie miejscowych tradycji ludowych, obrzędów, zwyczajów, muzyki, gwary, strojów poprzez wyposażenie zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej w instrumenty muzyczne, stroje i inne sprzęty z nimi związane.

Zakres projektu: Zakup instrumentów muzycznych, zakup katan damskich i szafy.