Tytuł projektu: Pogórze na dwa kije.

Beneficjent: Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości

Okres realizacji: w realizacji

Cele projektu: zwiększenie integracji i aktywności społecznej mieszkańców z terenu działania LGD Pogórzańskie stowarzyszenie rozwoju, poprzez rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, w połączeniu z poznawaniem ciekawych miejsc. Aktywizacja mieszkańców odbędzie się poprzez organizację aktywnej formy spędzania wolnego czasu w postaci zorganizowanych wycieczek pieszych Nordic Walking. W ramach realizacji wyznaczonego celu odbędzie się nauka spaceru z kijkami i doskonalenie techniki z Nordic Walking. Uczestnicy projektu mają stać się lokalnymi ambasadorami aktywnego trybu życia.

Zakres projektu: wydruk materiałów promocyjnych (ulotki i plakaty), dystrybucja ulotek, aktualizacja strony internetowej, zarządzanie projektem i organizacja spotkań, opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjnych, wykonanie zdjęć i realizacja filmu, wynagrodzenie instruktora i przewodnika Nordic Walking, zakup wody do picia.