Tytuł projektu: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego Gminy Ryglice poprzez wykonanie panoram z opisem w punktach widokowych oraz tablicy informacyjnej

Beneficjent: Gmina Ryglice

Okres realizacji: do maja 2014 r.

Cele projektu: promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Ryglice.

Zakres projektu: wykonanie zdjęć, wykonanie panoram i tablicy informacyjnej, ich konstrukcja, transport i montaż, wykonanie panoramy w wersji papierowej (projekt graficzny i wydruk).