Tytuł projektu: Rzepiennickie jadło – warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych odtwarzające i przypominające stare, lokalne potrawy oraz kultywowanie tradycyjnej kuchni poprzez promocję regionalnych potraw na stoiskach gastronomicznych w trakcie festynów dożynkowych

Beneficjent: Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra

Okres realizacji: do październik 2010 r.

Cele projektu:
zwiększenie poziomu aktywności i integracji społecznej jak również wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców, rozwój oferty zagospodarowania czasu wolnego dla różnych grup społecznych.

Zakres projektu:
zorganizowanie warsztatów kulinarnych z zakresu potraw regionalnych.

Warsztaty zakończone były imprezami integracyjnymi na których serwowane były tradycyjne potrawy. W ramach warsztatów zakupiono sprzęt kuchenny, produkty spożywcze, dekoracyjne, naczynia oraz zapewniono nagrody dla uczestników.