Tytuł projektu: Ożywienie społeczno-kulturalne Gminy Szerzyny poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz doposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne

Beneficjent: Gmina Szerzyny

Okres realizacji: do czerwca 2012 r.

Cele projektu:
poprawa jakości usług społeczno-kulturalnych w Gminie Szerzyny poprzez zakup instrumentów muzycznych i zorganizowanie warsztatów muzycznych dla orkiestry dętej

Zakres projektu:
– zakup 7 instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Żurowej
– zorganizowanie 48 godzin warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich (warsztaty muzyczne pod przewodnictwem Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Żurowej odbywały się w okresie od 8.03.2012 – 30.06.2012 r. w budynku remizy strażackiej w Żurowej)