Tytuł projektu: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wyposażenie Izby Tradycji OSP w Szerzynach

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach

Okres realizacji: do września 2012 r.

Cele projektu:
aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności odbiorców kultury i tradycji poprzez wyposażenie Izby Tradycji OSP w Szerzynach, które ocali przed zniszczeniem bezcenne pamiątki kulturowe OSP Szerzyny. Ponadto podniesie świadomość lokalnej społeczności oraz wpłynie na aktywność mieszkańców w kreowaniu nowych produktów turystycznych i poszerzeniu oferty turystycznej, dbając o zachowanie historii i tradycji

Zakres projektu:
• wyposażenie wystawiennicze,
• wykonanie ściennych gablot wystawienniczych – muzealnych,
• wykonanie stojących gablot wystawienniczych – muzealnych,
• wykonanie gabloty,
• wykonanie regału stojącego,
• promocja tradycyjnych dań regionalnych Pogórza.