LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Kolory Pogórza – galeria zdjęć

03 lutego 2015 | Biuro PSR

W listopadzie rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny “Kolory Pogórza”. Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia galerii nadesłanych i nagrodzonych zdjęć.
Zwycięzcy konkursu to:
1. miejsce – MARIA PATALAS – “Droga na Brzankę”
2. miejsce – KAROL GUT – “Światło ze wschodu”
3. miejsce – GRZEGORZ NIEMIEC – “Słoneczne Pagórki”

Gazeta Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – wydanie 2014

02 lutego 2015 | Biuro PSR

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Gazety Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, która ukazuje się od 2010 roku. Publikowane są w niej informacje dotyczące obszaru działania LGD, założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, atrakcji turystycznych, możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, artykuły dotyczące produktów lokalnych, lokalnych rękodzielników, dziedzictwa kulturowego oraz innych tematów związanych z Pogórzem.


Aktualny numer zawiera podsumowanie działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2014, w tym m.in. podsumowanie zrealizowanych projektów.
A także:

- informacje na temat założeń nowego okresu programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- poradnik związany z możliwością przekazania 1% swojego podatku dla organizacji działających na naszym obszarze,
- informacje na temat przewodnika “Jej wysokość Brzanka” – recenzje i inne,
- prezentacje wybranych “Małych projektów”,
- informacje o najnowszych publikacjach wydanych przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (Baśń o papierowych skrzydłach, mapa turystyczna, opracowanie “Winnice na Pogórzu” i inne)
- Zdrowie na Pogórzu – wywiad Piotra Firleja z Dominiką Brzeżańską – specjalistą do spraw zdrowego odżywiania,
- Hubertus 2014 – relacja Wiktora Sajdaka z dziewiątej edycji Hubertusa w Tuchowie
- Dziękujemy za partnerstwo i współpracę – podziękowania Prezesa PSR

Gazeta dostępna jest bezpłatnie w biurze PSR (ul. Chopina 10, Tuchów).

Elektroniczna wersja Gazety Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: kliknij tutaj.

Ankiety monitorujące

14 stycznia 2015 | Biuro PSR

Przypominamy Beneficjentom „Małych projektów”, że zobligowani są zapisami umowy przyznania pomocy, do złożenia ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny termin składania ankiet to 31 stycznia 2015 . Dotyczy on beneficjentów, którzy otrzymali płatność ostateczną w roku 2013.

Prosimy o zweryfikowanie swoich płatności, przygotowanie ankiet, a następnie wysłanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.

Ankieta monitorująca dostępna jest na stronie UMWM:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_ankieta_v9.xls
Instrukcja wypełniania:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_instrukcja_do_ankiety_v9.pdf

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
tel./fax: 14 652 44 04
pogostoro@interia.pl

Baśń o papierowych skrzydłach

08 stycznia 2015 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało ciekawą publikację przeznaczoną dla najmłodszych. “Baśń o papierowych skrzydłach” opowiada historię “Ostrego kamienia”, szczytu na Pogórzu Ciężkowickim w Paśmie Brzanki.

Autorem tekstu jest Wojciech Sanek, a ilustracje wykonała Bożena Wojtanowska.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie, nakład ograniczony. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów), w którym można otrzymać bezpłatny egzemplarz.

Wersja elektroniczna “Baśni o papierowych skrzydłach”.

Nowa mapa Pogórza!

08 stycznia 2015 | Ogłoszenia

Pod koniec 2014 roku Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało kolejną mapę. Tym razem mapa ma charakter uzupełnienia przewodnika “Jej wysokość Brzanka” i nosi ten sam tytuł.

Na nowej mapie znalazły się panoramy z Kokoczy i Brzanki, mapy zamieszczone w przewodniku: “Miejsca widokowe”, “Architektura kamienna”, “Sanktuaria i miejsca kultu religijnego”, “Szlakiem Rozwadowskich w Tuchowie”, “Ścieżki przyrodnicze w Lesie Tuchowskim”, “Ścieżki przyrodnicze na Polichtach”, mapa obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w skali 1:40 000, dane teleadresowe bazy turystycznej, informacje praktyczne, zdjęcia i rysunki atrakcji turystycznych.

Autorem koncepcji mapy jest Piotr Firlej.

Mapa dostępna jest bezpłatnie, nakład ograniczony. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów), w którym można otrzymać bezpłatny egzemplarz mapy.

Informacja dla beneficjentów

12 grudnia 2014 | Biuro PSR

UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia.
Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).

Kolory Pogórza – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

27 listopada 2014 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego pt. “Kolory Pogórza”.
Na konkurs nadesłano 9 zgłoszeń zawierających w sumie 40 prac fotograficznych. Obrady jury były nie małym wyzwaniem, gdyż temat konkursu był “otwarty” na różne interpretacje kolorów Pogórza.

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie jury podczas którego wyłoniono zwycięzców:
1. miejsce – MARIA PATALAS – “Droga na Brzankę”
2. miejsce – KAROL GUT – “Światło ze wschodu”
3. miejsce – GRZEGORZ NIEMIEC – “Słoneczne Pagórki”

Kliknij, aby pobrać protokół jury.

Jury dokonując wyboru zwycięzców kierowało się tematyka konkursu, czyli aspektami kolorystycznymi i zawarciem elementów charakterystycznych dla Pogórza. Członkowie Jury podczas wyboru zdjęć nie znali ich autorów.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i informuje, że rozdanie nagród połączone z wystawą 15 wybranych prac fotograficznych, odbędzie się 4 grudnia 2014 r., o godz. 16:00 w holu głównym Domu Kultury w Tuchowie.

Informujemy, że wszyscy uczestnicy, oprócz nagród za pierwsze trzy miejsca, otrzymają zestaw upominków od Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Spotkanie informacyjne – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

24 listopada 2014 | Biuro PSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ryglice, na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną korzyści z wykorzystywania instalacji OZE w gospodarstwach domowych i życiu codziennym.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, tj. 26 listopada 2014 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej w Tuchowie (Dom Kultury w Tuchowie, wejście od strony torów, I piętro)

Spotkanie poprowadzi ekspert z zakresu wykorzystywania instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych – przedstawienie mechanizmu działania, możliwości ich zastosowania, zalet i wad.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w celu potwierdzenia obecności lub zasięgnięcia szczegółowych informacji.
tel. 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl

Projekt Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działania Wdrażanie Projektów Współpracy.

Strona 1 z 7412345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!