LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wybranych operacji w ramach X naboru wniosków

20 października 2014 | Ogłoszenia

Informujemy, że Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 16 października 2014 r. podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczamy listy wybranych operacji do finansowania.
- lista wybranych operacji do finansowania w ramach działania
MAŁE PROJEKTY

W najbliższych dniach wnioski zostaną przekazane do instytucji wdrażających, gdzie przejdą proces sprawdzenia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w X naborze wniosków w ramach działania Wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

09 października 2014 | Biuro PSR

Działając na podstawie § 9 i § 11 Regulamin Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwołuję na dzień 16 października 2014 r. posiedzenie Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PSR w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Omówienie i rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
2. Sporządzenie ostatecznych list operacji.
3. Podjęcie uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania oraz uchwały zatwierdzające listę wybranych/niewybranych operacji.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Mariusz Ryś

Lista ocenionych wniosków w ramach X naboru wniosków

08 października 2014 | Biuro PSR

Dnia 7 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach X naboru. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a następnie oceniono wnioski w ramach zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Poniżej publikujemy listę ocenionych wniosków.

Uchwała X/194/14 – Lista ocenionych wniosków w ramach
“Małych projektów”

Jednocześnie informujemy, że beneficjentom przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej (Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji), które należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania pisma.

Ekologiczne Pompowanie Wyobraźni

07 października 2014 | Biuro PSR

„Zorganizowanie cyklu warsztatów inscenizowanych Nauka codzienności – ciekawostki świata natury – pompowanie wyobraźni oraz druk zakładek do książek” to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dzięki której Biblioteka Publiczna w Tuchowie zorganizowała warsztaty ekologiczne dla 150 uczniów ze szkół podstawowych. Dwugodzinne zajęcia poprowadził pan Michał Zawadka – pisarz, prezenter, aktor, kaskader. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowe zakładki do książek przypominające o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw, a także słodki poczęstunek.

Prowadzący zajęcia stawał na głowie (dosłownie i w przenośni), by przybliżyć dzieciom fascynujący świat przyrody. Zajęcia pokazywały w jaki sposób wynalazcy podglądają naturę i inspirują się nią w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. Niepozorne rośliny i zwierzęta posiadają zdolności i możliwości wykorzystywane nawet w tak zaawansowanych technologicznie wynalazkach jak sondy kosmiczne, a także w tych codziennego użytku jak rzepy, nożyczki, czy zamki błyskawiczne. Prowadzący zachęcał dzieci do wnikliwego obserwowania świata, do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Utwierdzał ich w przekonaniu, że każdy z nich może zostać wynalazcą, jeśli nie będzie się poddawał w dążeniu do celu. Podkreślał również, że trzeba być odważnym w wygłaszaniu swoich pomysłów, bo dzięki temu zdobywa się wiedzę i doświadczenie. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nie próbuje. Warsztaty uczyły więc szacunku zarówno dla przyrody, jak i samego siebie. Na zakończenie każdy mógł zostać konstruktorem, nawet przedszkolaki były w stanie zbudować latające odrzutowce. Myślę, że wirujące pod sufitem szkolnych sal wielokolorowe „rakiety” na długo pozostaną w pamięci dzieci, razem z hasłem „Wyobraźnia to potęga”.
W związku z proekologicznymi warsztatami powstały również zakładki do książek przypominające o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw. Uświadamialiśmy dzieciom, że właśnie ten wspaniały i tak przydatny człowiekowi świat przyrody jest bezbronny wobec pożaru. Przypominamy, że wskutek wypalania traw ucierpieć mogą również ludzie i ich zabudowania. Ogień to żywioł, którego nie należy lekceważyć. Na zakładkach znajduje się zdjęcie z akcji pożarniczej OSP w Tuchowie oraz numery telefonów. Za użyczenie zdjęcia dziękujemy druhowi Łukaszowi Giemzie.

Nabór X zakończony

01 października 2014 | Biuro PSR

Informujemy, że 30 września 2014 r. upłynął termin składania wniosków w ramach X naborów wniosków – “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W sumie wpłynęły 4 wnioski w ramach Małych projektów.

Lista złożonych wniosków

Informujemy również, że 7 października 2014 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej podczas, którego wnioski zostaną ocenione i przygotowana zostanie lista rankingowa.

Trwa nabór wniosków

23 września 2014 | Biuro PSR


Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
16 września 2014 roku – 30 września 2014 roku

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 334 277,00 zł.
- „Małe projekty” wynosi 74 624,53 zł.

Więcej informacji: http://www.psr.tuchow.pl/ogloszenie-x-naboru-wnioskow/

Winobranie w pogórzańskich winnicach!

15 września 2014 | Biuro PSR

Zbliża się okres winobrania w pogórzańskich winnicach. Wielu winiarzy zaprasza w tym czasie do swoich winnic do pomocy przy zbieraniu winogron.

Winobranie w winnicy “Piwnice Antoniego” – 05.10.2014 godz. 14:00

Winobranie i degustacja napojów z fermentacji soków gronowych, czyli naszego polskiego wina, małopolskiego wina. Wina z Piwnic Antoniego.
Niedziela 5 października, początek o godz. 14:00. Miejsce – Wola Lubecka 15.
W pogodny dzień na terenie winnicy, przy gorszej aurze w zacisznym pomieszczeniu. Zapraszamy wszystkich przyjaciół i sympatyków naszego wina jak i kandydatów na takowych. W ofercie również grillowana kiełbaska.

Z organizacyjnych względów prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia.
E-mail: antonimarcinek@wp.pl
Tel: 608-017-274

Przybywajcie!!

Regulamin konkursu “Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru”

12 września 2014 | Biuro PSR

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu na najlepszą prezentację multimedialną z zakresu ekologii pt. „Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru”.

Konkurs, na najlepszą prezentacje multimedialną dotyczącą alternatywnych źródeł energii, kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na obszarze działania Partnerów projektu pt. współpracy pt. „Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru” finansowanego w ramach działania “Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 tj. obszar gmin: Wolbrom, Trzyciąż, Bolesław, Klucze, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, Ryglice, Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, Tarnów (z wyłączeniem miasta), Wierzchosławice.

Kliknij, aby pobrać regulamin konkursu.

Strona 1 z 7312345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!