LEADER – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie X naboru wniosków

29 sierpnia 2014 | Biuro PSR


Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
16 września 2014 roku – 30 września 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla operacji z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 334 277,00 zł.
- „Małe projekty” wynosi 74 624,53 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.14/ 652 44 04 i e-mailem: pogostoro@interia.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60 % punktów.

„Polski i Słowacki Festiwal Smaku”

22 sierpnia 2014 | Biuro PSR

W niedzielę 24 sierpnia na boisku sportowym LKS w Budzowie odbędzie się „Polski i Słowacki Festiwal Smaku”. Wydarzenie to realizowane jest w ramach działania Wdrażanie Projektów Współpracy – Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD Podbabiogórze oraz MAS Babia Hora w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. „Polski i Słowacki Festiwal Smaku”.

Podczas Festiwalu można będzie zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym obszaru Podbabiogórza, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Białej Orawy. W trakcie Festiwalu odbędzie się degustacja potraw regionalnych z w/w regionów oraz prezentacja publikacji zawierającej przepisy kucharskie z terenu partnerów projektu.

Serdecznie zapraszamy 24 sierpnia tj. niedziela od godz. 12:00 na boisko sportowe w Budzowie.

Dodać należy również, że jest to trzeci Polski i Słowacki Festiwal Smaku. Dwa poprzednie odbyły się w czerwcu w Tuchowie i w lipcu w Namestovie na Słowacji.

Żniwa w Paryi

05 sierpnia 2014 | Biuro PSR

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Żniwa w Paryi 9 i 10 sierpnia 2014 r.!

Otwarte Wrota Pogórza

05 sierpnia 2014 | Biuro PSR

Zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartych Wrotach Pogórza! Ty decydujesz, w co się pakujesz!

Walne Zebranie Członków

31 lipca 2014 | Biuro PSR

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 14 sierpnia (czwartek) 2014 roku na godz. 14.00 Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10.

Turniej Sołectw Gminy Tuchów

24 lipca 2014 | Biuro PSR

Zapraszamy na Turniej Sołectw Gminy Tuchów o Puchar Burmistrza Tuchowa, który odbędzie się 27 lipca 2014 r. na boisku sportowym w Karwodrzy.

Szczegóły na plakacie.

II Przegląd Zespołów Muzycznych i Muzyczno-Wokalnych

23 lipca 2014 | Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim zaprasza 27 lipca 2014 r. na II Przegląd Zespołów Muzycznych i Muzyczno-Wokalnych w Rzepienniku Strzyżewskim – scena plenerowa.

W tegorocznym Przeglądzie Zespołów Muzycznych i Muzyczno-Wokalnych wystąpi 6 zespołów z okolic Tarnowa, Tuchowa, Zakliczyna i Rzepiennika. Jest to dla nich niezła szansa na pokazanie się szerszej grupie widzów. Wystąpią zespoły takie jak: SEKRET, DEMOLL, ONA I ONI, EFEKT, MALIBO, THE NEW TONES.

Konkurs fotograficzny “Kolory Pogórza”

22 lipca 2014 | Biuro PSR

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Kolory Pogórza”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców oraz osób przebywających na obszarze działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów, z tym że osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 3).

Konkurs ma na celu odkrywanie, promocję i popularyzację ciekawych i atrakcyjnych miejsc, obiektów, krajobrazów związanych z obszarem 5 gmin wchodzących w skład Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju tj.: Gminy Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Ryglice.

Uczestnicy mogą zgłaszać prace w kategorii „Kolory Pogórza” zawierającej elementy przyrody, krajobrazu i architektury.

Prace na Konkurs wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczać osobiście do dnia 31.10.2014 r. – decyduje data wpływu lub złożenia w siedzibie Organizatora – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.

Więcej szczegółów w regulaminie: kliknij, aby pobrać regulamin wraz z załącznikami.

Strona 1 z 7212345102030...Koniec »


Małe projekty - zrealizowanego operacje

Odnowa i rozwój wsi - zrealizowanego operacje

Materiały promocyjne

Badania nad obszarem

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na YouTube!