Tytuł projektu: Wyposażenie orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w instrumenty muzyczne dęte

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do września 2011 r.

Cele projektu:
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez rozwój bazy technicznej – instrumenty muzyczne umożliwią organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku (orkiestry dętej).

Zakres projektu:
zakup instrumentów dla orkiestry dętej: suzafon, saksofon, klarnet