Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do grudnia 2012 r.

Cele projektu:
podniesienie jakości i rozwój działalności kulturalnej zespołów regionalnych, muzycznych poprzez rozwój infrastruktury, dostosowanie warunków lokalnych do doskonalenia umiejętności muzycznych.

Zakres projektu:
roboty rozbiórkowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja kanalizacji, wody i centralnego ogrzewania, wentylacja, remont instalacji elektrycznej oraz wyposażenie.