Tytuł projektu: Organizacja II Pogórzańskiego Święta Wina i Miodu w Gromniku

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury

Okres realizacji: do października 2013 r.

Cele projektu: wspieranie lokalnych środowisk w popularyzacji produktów lokalnych oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia promocyjnego.

Zakres projektu: dostarczenie, montaż i demontaż scen wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, organizacja stoisk ekspozycyjnych, gwiazda wieczoru, konferansjer, spoty reklamowe w radiu, zabezpieczenie wydarzenia promocyjnego.