Rok 2009

1. Panorama Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku – Jarmark Pogórzański
Dom Kultury w Tuchowie

2. Z tradycją w przyszłość – kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Pogórza ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

3. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku w sprzęt nagłaśniający
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

4. IV Festiwal Kultury Pogórzańskiej
Ośrodek Kultury w Ryglicach

5. Rzepiennickie jadło – warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych odtwarzające i przypominające stare, lokalne potrawy oraz kultywowanie tradycyjnej kuchni poprzez promocję regionalnych potraw na stoiskach gastronomicznych w trakcie festynów dożynkowych
Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra

Rok 2010

6. Pogórzański Plener Malarstwa i Rzeźby – sacrum pogórzańskie
Dom Kultury w Tuchowie

7. Wydanie i promocja albumu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Gromnik”
Gmina Gromnik

8. Ożywienie społeczno-kulturalne Gminy Szerzyny poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz doposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne
Gmina Szerzyny

9. Wyposażenie orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w instrumenty muzyczne dęte
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

10. Ścieżkami tradycji – przegląd grup kolędniczych, konkurs na pisankę ludową i majówka
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

11. Wzrost atrakcyjności oferty oraz polepszenie infrastruktury turystycznej poprzez wydanie pocztówek, wybudowanie altany i udostępnienie dla zwiedzających sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Czermnej
Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Marcina i Matki Bożej Pocieszenia

Rok 2011

12. Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie orkiestry dętej działającej przy Domu Kultury w Tuchowie
Dom Kultury w Tuchowie

13. Utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach
Gmina Ryglice

14. Budowa „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospo- darowaniem terenu w Piotrkowicach
Gmina Tuchów

15. Wyposażenie GCKiCZ w Szerzynach w sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

16. Zakup sprzętu komputerowego wraz z opro- gramowaniem i ich udostępnienie na potrzeby ludności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze gminy Szerzyny
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

17. Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

18. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy „Zygzak” w Rzepienniku Suchym w nowe meble
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

19. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Rzepienniku Strzyżewskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim

20. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wyposażenie Izby Tradycji OSP w Szerzynach
Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach

21. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ośrodku Kultury w Ryglicach w sprzęt komputerowo-edukacyjny
Ośrodek Kultury w Ryglicach

22. Kultywowanie tradycji lokalnej – „Święty Walenty Tradycje Lubeckie”
Ośrodek Kultury w Ryglicach

23. Organizacja warsztatów sportowych dla młodzieży, zwieńczonych turniejem, szansą rozwoju talentów
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Liwocz” Szerzyny

Rok 2012

24. Budowa „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy
Gmina Tuchów

25. Budowa „Buchcickiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Buchcicach
Gmina Tuchów

26. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu tanecznego
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

27. Promocja Gminy Ryglice poprzez wydanie albumu
Gmina Ryglice

28. Na weekend do Tuchowa
Gmina Tuchów

29. Pogórze na dwa kije
Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości

30. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym w sprzęt nagłośnieniowy
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim

31. Rozwój oferty czasu wolnego poprzez zakup instrumentów do nauki gry oraz nauka gry na instrumentach w Rzepienniku Suchym
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym

32. Budowa „Wiejskiej wiaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian

33. Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć
Dom Kultury w Tuchowie

34. Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ośrodku Kultury w Ryglicach – Filia w Lubczy
Ośrodek Kultury w Ryglicach

35. Zakup wyposażenia dla zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej działającego przy Ośrodku Kultury w Ryglicach Ośrodek Kultury w Ryglicach

36. Wyposażenie Domu Kultury w Tuchowie w sprzęt nagłaśniający
Dom Kultury w Tuchowie

Rok 2013

37. Budowa karwodrzańskiej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu oraz akcją informacyjną
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”

38. Organizacja II Pogórzańskiego Święta Wina i Miodu w Gromniku
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

39. Ożywienie społeczno – kulturalne gminy poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Szerzynach
Gmina Szerzyny

40. Poszerzenie oferty turystycznej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie placu pokościelnego w Szerzynach
Gmina Szerzyny

41. Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i stroje regionalne „Kapeli AUGUSTA” w Ołpinach, Gmina Szerzyny
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

42. Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych warsztatów rzeźbiarskich w miejscowości Czermna
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Marcina i MB Pocieszenia

43. Zakup mundurów reprezentacyjnych i instrumentów muzycznych dla muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zalasowej działającej przy Ośrodku Kultury w Ryglicach
Ośrodek Kultury w Ryglicach

44. Spichlerz dziedzictwa kulturowego gminy Ryglice
Ośrodek Kultury w Ryglicach

45. Ekologiczna platforma edukacyjna, informacyjna i promocyjna z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowym ekranie
Dom Kultury w Tuchowie

46. Wydanie kart pocztowych przedstawiających zabytkowy kościół p.w. Św. Marcina w Gromniku i jego otoczenie
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej

47. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego Gminy Ryglice poprzez wykonanie panoram z opisem w punktach widokowych oraz tablicy informacyjnej
Gmina Ryglice

48. Promocja obszaru gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez wydanie publikacji
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim

49. Rzepiennickie planetarium – astronomiczny plener rzeźbiarski
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim

50. Strażnica historii i tradycji przy OSP w Tuchowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie

Rok 2014

51. Zorganizowanie cyklu warsztatów inscenizowanych „Nauka w codzienności – ciekawostki świata natury – pompowanie wyobraźni” oraz wydruk zakładek do książek
Biblioteka Publiczna w Tuchowie

52. Kompleksowe opracowanie i wydanie publikacji promujących Gminę Tuchów
Dom Kultury w Tuchowie

53. Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w mała architekturę w centrum Lubczy
Gmina Ryglice

54. Promocja Gminy Ryglice poprzez wydanie albumu
Gmina Ryglice

55. Utworzenie siłowni zewnętrznej w Ryglicach
Gmina Ryglice

56. Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy
Gmina Rzepiennik Strzyżewski

57. Budowa przystani dla turystów w miejscowości Swoszowa
Gmina Szerzyny

58. Zagospodarowanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację ścieżki dla pieszych, terenu pomiędzy budynkami oraz montaż małej infrastruktury z zielenią w miejscowości Czermna
Gmina Szerzyny

59. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Ołpiny poprzez utworzenie siłowni plenerowej
Gmina Szerzyny

60. Budowa altany drewnianej „wędkarskiej chaty” w Tuchowie
Gmina Tuchów

61. Odbudowa altanki drewnianej w Tuchowie
Gmina Tuchów

62. Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na budowie dwóch trybun, wiat dla rezerwowych oraz piłkochwytów za bramkami
Gmina Tuchów

63. Zagospodarowanie terenu w Tuchowie poprzez zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej
Gmina Tuchów

64. Wydanie książki „Zawierucha Wielkiej Wojny na terenie Gminy Szerzyny” w związku ze 100-leciem Bitwy Gorlickiej”
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

65. Wydanie albumu oraz wystawa promująca album „Gmina Szerzyny na starej fotografii”
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

66. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Szerzyny
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

67. Organizacja III Pogórzańskiego Świąta Wina i Miodu w Gromniku
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

68. Realizacja działan promocyjnych i informacyjnych poprzez nagranie i wydanie płyty Kapeli Ludowej i Grupy Śpiewaczej Siemiechowianie
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

69. Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych poprzez nagranie i wydanie płyty oraz opracowanie i wydanie folderu promującego orkiestrę dętą
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

70. „Piwnica pod Czarną Sosną” – utworzenie i wyposażenie wielofunkcyjnej sali rekreacyjno-wypoczynkowej
Marek Ciombor

71. Umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez utworzenie miejsca rekreacyjnego w gospodarstwie agroturystycznym
Marek Galas

72. Cykl spotkań przygotowujących do Festiwalu Kultury Pogórzańskiej – impreza promocyjna, angranie dwóch płyt autorskich oraz wydanie folderu
Ośrodek Kultury w Ryglicach

73. Eko-wieś – organizacja działń edukacyjnych, zakup akcesoriów edukacyjnych oraz organizacja wyjazdu studyjnego
Stowarzyszenie Zalasowian

74. Remont ołtarza polowego na elewacji Zabytkowego Zespołu Klasztornego Redemptorystów w Tuchowie
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie

75. Renowacja ruchomej szopki w zespole klasztornym redemptorystów w Tuchowie, wraz z wyposażeniem jej w kurtynę ognioodporną i system nagłaśniający oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie folderu promocyjnego
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie

76. Remont Muzeum misyjnego w Zespole Klasztornym Redemptorystów w Tuchowie oraz wydanie folderu promocyjnego
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie

77. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w oświetlenie sceniczne
Dom Kultury w Tuchowie

78. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez lokalizację siłowni plenerowej w Rzepienniku Biskupim
Gmina Rzepiennik Strzyżewski

79. Promocja obszaru poprzez wydanie publikacji nt. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie

80. Ocalić od zapomnienia – spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury
Stowarzyszenie Nasza Zabłędza