Tytuł projektu: Budowa „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do lipca 2013 r.

Cele projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz rozwój i poszerzenie oferty i infrastruktury turystycznej poprzez budowę drewnianej altany – „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia, w celu udostępnienia mieszkańcom dostępu do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej.

Zakres projektu: wykonanie podbudowy i montaż altany, wykonanie trawników dywanowych siewem, montaż zestawu typu gril, montaż zestawu zabawowego.