Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
Małopolska

NIP: 993 047 36 31

1 piętro, pokój 16

tel./fax 14 652 44 04
tel. 536 775 940
e-mail: psr@interia.pl

Biuro czynne od pon-pt w godz.: 8:00 – 16:00
Bezpłatne doradztwo indywidualne świadczone jest w godzinach pracy Biura.

Biuro obsługują:
Jarosław Makowiec – dyrektor biura
Iwona Baran – asystentka dyrektora
Marcin Walocha – księgowy

Informacji udzielają również członkowie zarządu na terenach gmin:
Tuchów – Prezes PSR – Janusz Kowalski
tel. 14 6525436 – Dom Kultury

Ryglice – Wiceprezes – Beata Jagodzińska
tel. 14 6541027 – Gminna Biblioteka Publiczna

Gromnik – Skarbnik – Bogdan Wójcik
tel. 14 6285330 – Gminny Ośrodek Kultury

Gromnik – Sekretarz – Małgorzata Kras
tel. 14 6514238 – Urząd Gminy

Rzepiennik Strzyżewski – Wiceprezes – Grzegorz Szymański
tel. 14 6535530 – Urząd Gminy

Szerzyny – Elżbieta Kmiecik-Wilczkiewicz
tel. 14 6517300 – Urząd Gminy