Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kołkówka.

Beneficjent: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Okres realizacji: do grudnia 2014 r.

Cele projektu: Poprawa jakości życia oraz wzrost liczby turystów na obszarze miejscowości poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres projektu: roboty przygotowawcze, ziemne, drenaż, kanalizacja boisko, podjazd, chodniki krawężniki, ogrodzenie, wyposażenie sportowe i roboty wykończeniowe.