Organem dokonującym wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jest Rada.

Skład Rady:
Magdalena Marszałek – Przewodnicząca Rady
Czesław Cudek – Wiceprzewodniczący Rady
Jolanta Kramarczyk – Sekretarz Rady
Halina Walaszek – Członek Rady
Łukasz Ludwa – Członek Rady
Paweł Żyrkowski – Członek Rady
Wojciech Kras – Członek Rady
Natalia Łępa – Członek Rady
Jadwiga Bryndal – Członek Rady
Marek Kwiek – Członek Rady
Kazimierz Fudala – Członek Rady
Zofia Okarma – Członek Rady
Maciej Sokulski – Członek Rady
Zdzisław Maniak – Członek Rady
Paweł Augustyn – Członek Rady

 

Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Ściagnij Pobierz

 


PDFDo otwarcia pliku wymagana jest przeglądarka dokumentów PDF.
Darmowe oprogramowanie można pobrać tutaj.