Tytuł projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Rzepienniku Strzyżewskim

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim

Okres realizacji: do czerwiec 2012 r.

Cele projektu:
zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej

Zakres projektu:
doposażenie w instrumenty muzyczne orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim

Orkiestra działa od dwóch lat, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonego kapelmistrza. OSP w Rzepienniku Strzyżewskim, mając na uwadze rozwój i przyszłość orkiestry zdecydowała się na doposażenie orkiestry o nowe instrumenty. W skład orkiestry wchodzą młode osoby w wieku od 10 do 20 lat.
Orkiestra wspaniale wpisała się w potrzeby mieszkańców gminy, umożliwiając im podnoszenie umiejętności, zwiększając poziom integracji i aktywności społeczności lokalnej.

Zakupionych zostało 6 nowych instrumentów:
– klarnet 1 szt.
– trąbka 2 szt.
– puzon 1 szt.
– flet 2 szt.