Tytuł projektu: Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do lipca 2012 r.

Cele projektu:
podniesienie standardu życia mieszkańców oraz wzrost jakości świadczeń edukacyjno-kulturalnych w Gminnym Ośrodku Kultury

Zakres projektu:
rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku; dobudowa dodatkowych pomieszczeń, prace wewnętrzne, instalacje elektryczne, sanitarne, roboty ziemne, elewacje, posadzki, glazury, stolarka