Tytuł projektu: Utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach

Beneficjent: Gmina Ryglice

Okres realizacji: do czerwca 2012 r.

Cele projektu:
rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty czasu wolnego poprzez utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach, a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców

Zakres projektu:
wyznaczenie i urządzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach: długość ścieżki 0,5 km wyposażona w słupki do slalomu, drabinki poziome, zestaw „brzuch”, ruchomy pomost, zestaw zręcznościowy.
Zakupione zostały również kosze, ławki oraz tablica informacyjna