Tytuł projektu: Ożywienie społeczno – kulturalne gminy poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Szerzynach

Beneficjent: Gmina Szerzyny

Okres realizacji: do maja 2014 r.

Cele projektu: poprawa jakości usług społeczno – kulturalnych poprzez zakup instrumentów muzycznych dla miejscowej orkiestry dętej. Realizacja celu pozwoli podnieść atrakcyjność wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na obszarze LGD.

Zakres projektu: zakup instrumentów muzycznych (klarnet, saksofon altowy i tenorowy, trąbka)