Tytuł projektu: Strażnica historii i tradycji przy OSP w Tuchowie.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie

Okres realizacji: do marca 2014 r.

Cele projektu: promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez podniesienie standardu istniejącej izby tradycji pożarniczej przy OSP w Tuchowie.

Zakres projektu: zakup gablot, szafek drewnianych, wiszących i stojących, krzeseł z blatem, ekranu elektrycznego, projektora, mikrofonu bezprzewodowego, wzmacniacza audio z kolumnami.