Tytuł projektu: Rzepiennickie planetarium – astronomiczny plener rzeźbiarski.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: rozwój lokalnej twórczości kulturalnej oraz turystyki i rekreacji na terenie gminy.

Zakres projektu: zakup drewna, wyżywienie, noclegi i wynagrodzenie artystów,zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zabezpieczenie rzeź, wycieczka po Pogórzu, nagrody oraz transport uczestników pleneru. Wytyczenie szlaku turystycznego i rozmieszczenie rzeźb na szlaku, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie folderu promocyjnego, wynagrodzenie prelegenta, catering.