Tytuł projektu: Rozwój oferty czasu wolnego poprzez zakup instrumentów do nauki gry oraz nauka gry na instrumentach w Rzepienniku Suchym.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do czerwca 2013 r.

Cele projektu: zagospodarowanie wolnego czasu i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez zakup instrumentów do nauki gry.

Zakres projektu: zakup instrumentów: tuba Corveny, sakshorn barytonowy i tenorowy, waltornia, praca kapelmistrza przy wyborze, zakupie i przygotowywaniu instrumentów do gry.