Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych

Beneficjent: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Okres realizacji: do grudnia 2012 r.

Cele projektu:
poprawa jakości życia na obszarze miejscowości poprzez remont i przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą rozkładanej sceny.

Zakres projektu:
remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego, zakup rozkładanej sceny z widownią.