Tytuł projektu: Promocja Gminy Ryglice poprzez wydanie albumu.

Beneficjent: Gmina Ryglice

Okres realizacji: do września 2013 r.

Cele projektu: promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ryglice poprzez wydanie albumu.

Zakres projektu: wykonanie zdjęć do albumu, projekt albumu i wydruk.