Tytuł projektu: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ośrodku Kultury w Ryglicach w sprzęt komputerowo-edukacyjny

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do czerwca 2012 r.

Cele projektu:
rozwijanie aktywności lokalnej oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy Ośrodku Kultury w Ryglicach w sprzęt komputerowo-edukacyjny (komputery, konsola)

Zakres projektu:
zakup 4 zestawów komputerowych oraz konsoli do gier edukacyjnych