Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej.

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do października 2014 r.

Cele projektu: poszerzenie oferty społeczno – kulturalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej.

Zakres projektu: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, instalowanie okien, drzwi, okładziny ścian i malowanie, podłogi, dach, izolacje, roboty elewacyjne, centralne ogrzewanie, instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne, technologia kuchni, instalacja odgromowa, zagospodarowanie terenu