Lokalna Strategia Rozwoju została przygotowana przez członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju dla wykorzystania potencjałów rozwojowych i aktywizacji społeczności lokalnej, dzięki możliwościom, jakie daje 4 Oś Priorytetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – LEADER.

Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół trzech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru.
Są to:

  • I. Opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty turystycznej Pogórza, opartej na lokalnych walorach kulturowych oraz przyrodniczych
  • II. Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców
  • III. Zachowanie walorów środowiska naturalnego Pogórza

Kliknij tutaj, aby pobrać Lokalną Strategię Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. (*.pdf, 1,1MB)

PDFDo otwarcia pliku wymagana jest przeglądarka dokumentów PDF.
Darmowe oprogramowanie można pobrać tutaj.