Tytuł projektu: IV Festiwal Kultury Pogórzańskiej

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do maja 2012 r.

Cele projektu:
kultywowanie i pielęgnowanie tradycji lokalnej oraz dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festiwalu kultury pogórzańskiej.

Zakres projektu:
organizacja IV Festiwalu Kultury Pogórzańskiej; stoiska, wystawy, rękodzielnicy oraz zespoły regionalne