Tytuł projektu: Panorama Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku – Jarmark pogórzański

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: do października 2010 r.

Cele projektu:
aktywizacja społeczności lokalnej w tym twórców i odbiorców kultury oraz jej dziedzictwa.

Zakres projektu:
– edukacja kulturowa mieszkańców regionu oraz promocja obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju poprzez organizację kiermaszów, wystaw, pokazów starych zawodów, rzemiosła, produktów lokalnych od średniowiecza do XXI wieku (jarmark kulturalny).

Projekt ukazał swoisty rodzaj panoramy Pogórza z perspektywy Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku. Pozwolił na rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.