Tytuł projektu: Przebudowa boiska sportowego wraz z drenażem odwadniającym na plac zabaw dla dzieci, na działce nr 393 w Piotrkowicach.

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do września 2014 r.

Cele projektu: poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez przebudowę boiska sportowego na plac zabaw dla dzieci w Piotrkowicach.

Zakres projektu: wykonanie placu zabaw, chodników z kostki, drenażu z wylotem i ogrodzenia.