Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej poprzez utworzenie kwartetu smyczkowego OSP w Szerzynach.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach

Okres realizacji: do listopada 2014 r.

Cele projektu: Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez utworzenie kwartetu smyczkowego OSP w Szerzynach oraz aktywizacja uzdolnionej muzycznie młodzieży i odkrywanie nowych talentów.

Zakres projektu: zakup instrumentów muzycznych (skrzypce, altówka, wiolonczela, pianino cyfrowe, siedzisko), organizacja warsztatów i opłata muzyków, druk plakatów i zaproszeń na koncerty, degustacja potraw lokalnych.