Tytuł projektu: Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do lipca 2012 r.

Cele projektu:
zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy

Cel szczegółowy:
rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup społecznych

Zakres projektu:
– zakup kserokopiarki cyfrowej
– zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem