Tytuł projektu: Wydanie kart pocztowych przedstawiających zabytkowy kościół p.w. Św. Marcina w Gromniku i jego otoczenie.

Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej

Okres realizacji: do grudnia 2013 r.

Cele projektu: promocja i rozwijanie turystyki na obszarze PSR poprzez wydanie kompletu pocztówek.

Zakres projektu: opracowanie graficzne oraz wydrukowanie kompletu pocztówek.