Tytuł projektu: Wyposażenie Domu Kultury w Tuchowie w sprzęt nagłaśniający.

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: do czerwca 2013 r.

Cele projektu: podniesienie poziomu integracji i aktywności społecznej oraz rozwój oferty czasu wolnego poprzez wyposażenie Domu Kultury w Tuchowie w sprzęt muzyczny, nagłaśniający.

Zakres projektu: zakup sprzętu muzycznego: perkusja, wzmacniacz gitarowy, kolumna aktywna, odsłuch – kolumna aktywna, mikser 32-kanałowy, equalizer korektor graficzny, mikrofon bezprzewodowy, mikrofon dynamiczny przewodowy, kable kolumnowe.