Tytuł projektu: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu tanecznego

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Okres realizacji: do września 2013 r.

Cele projektu: zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczności lokalnej oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu tanecznego

Zakres projektu: zakup strojów dla zespołu tanecznego: stroje dziewczęce krakowskie, stroje chłopięce krakowskie, kozaki męskie i damskie, pasy białe.