Tytuł projektu: Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby, warsztatów oraz wystaw poplenerowych

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: 14 lipca – 14 sierpnia 2011 r.

Cele projektu:
– podnoszenie poziomu świadomości społeczności lokalnej
– aktywny udział mieszkańców w realizacji projektu,
– wskazanie na dziedzictwo kulturowe obszaru,
– kultywowanie tradycji poprze realizację warsztatów
– odniesienie do dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Zakres projektu:
Pogórzański Plener Malarstwa i Rzeźby został zrealizowany w dniach 14 lipca do 14 sierpnia 2011 r.

Tematyka plenerów obejmowała aspekty historyczne, duchowe i kulturowe Pogórza – Sacrum Pogórza. Do udziału zgłosiło się 15 zaproszonych rzeźbiarzy i 15 zaproszonych malarzy.

Rzeźbiarze wykonali 15 rzeźb wielkoformatowych;
– 5 rzeźb rycerzy i wojów z średniowiecznej historii miasteczek pogórzańskich (rzeźby wysokości 2,5 m – waga ok. 250 kg)
– 5 rzeźb postaci muz sztuki i kultury pogórza (rzeźby wysokości 2,3 m – waga ok. 150 kg)
– 5 rzeźb kamiennych postaci historycznych w tym symboliki kulturowo-religijnej pn. „Na szlaku turystycznym św. Jakuba”

Podczas prac rzeźbiarskich oraz w warsztatach uczestniczyło ok. 250 osób, które zainteresowane pracą artystów uczestniczyły jako widzowie i obserwatorzy wykonywanej pracy twórczej rzeźbiarzy. Tylko podczas pleneru jego realizację, prace przygotowawcze, a później pojawiające się rzeźbione postacie oglądało ok. 1000 osób. Plener zakończono roboczym wernisażem prac w amfiteatrze.

W dniach 1-14 sierpnia 2011 odbywał się plener malarski w Tuchowie (amfiteatr, rynek, Klasztor Redemptorystów, ulice Tuchowa).

Artyści malarze wykonali 30 obrazów:
-12 obrazów pejzażu Pogórza w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego,
– 11 obrazów symboliki religijno kulturowej Pogórza
– 7 obrazów architektury zabytków kultury Tuchowa i Pogórza.

Podczas prac artystów oraz w warsztatach uczestniczyło ok 50 osób – animatorów. Plener zakończono roboczym wernisażem prac w sali wystaw 14 sierpnia 2011 roku.

Realizacja projektu pozostawiła trwały ślad również materialny w postaci rzeźb i obrazów w gminie Tuchów i na Pogórzu.