Prezes Zarządu
Janusz Kowalski

Wiceprezesi Zarządu
Beata Jagodzińska
Anna Koczwara

Skarbnik Zarządu
Bogdan Wójcik

Sekretarz Zarządu
Małgorzata Kras

Członkowie Zarządu
Halina Hołda
Maria Mikrut
Barbara Polek
Agnieszka Zagórska
Grzegorz Wojtanowski