Prezes Zarządu
Janusz Kowalski

Wiceprezesi Zarządu
Beata Jagodzińska
Grzegorz Szymański

Skarbnik Zarządu
Bogdan Wójcik

Sekretarz Zarządu
Małgorzata Kras

Członkowie Zarządu
Renata Górka
Elżbieta Kmiecik-Wilczkiewicz
Barbara Polek
Anna Koczwara
Grzegorz Wojtanowski