Tytuł projektu: „Ekologiczna platforma edukacyjna, informacyjna i promocyjna z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowym ekranie”.

Beneficjent: Dom Kultury w Tuchowie

Okres realizacji: do czerwca 2014 r.

Cele projektu: Rozwijanie edukacji, informacji i promocji ekologicznej poprzez utworzenie „Ekologicznej platformy edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowy ekranie”.

Zakres projektu: druk ulotek promujących projekt, wykonanie filmów edukacji ekologicznej i spotów informacyjno – promocyjnych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu, przygotowanie regulaminu konkursu, przygotowanie tekstu do ulotek, przeprowadzenie kursów dot. edukacji ekologicznej.