Tytuł projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy „Zygzak” w Rzepienniku Suchym w nowe meble

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do maja 2012 r.

Cele projektu:
podniesienie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz podniesienie standardu infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie istniejącej świetlicy w Rzepienniku Suchym w nowe meble

Zakres projektu:
doposażenie istniejącej o 1963 r. świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym w nowe krzesła, stoły i sofy

W ciągu tygodnia ze świetlicy korzysta ok. 100 osób. Prowadzone są tutaj zajęcia warsztatowe plastyczne, teatralne i kulturalne.
Świetlica czynna jest 6 dni w tygodniu i znajduje się w niej również punkt informacji turystycznej i miejsce odpoczynku dla turystów.