Tytuł projektu: Zakup mundurów reprezentacyjnych i instrumentów muzycznych dla muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zalasowej działającej przy Ośrodku Kultury w Ryglicach.

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do lipca 2014 r.

Cele projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, promocja i organizacja twórczości kulturalnej oraz aktywnego trybu życia, promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup umundurowania i instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z terenu gminy Ryglice.

Zakres projektu: zakup mundurów, instrumentów muzycznych i wynagrodzenie instruktora.