Tytuł projektu: Odnowa centrum wsi Karwodrza

Beneficjent: Gmina Tuchów

Okres realizacji: do listopada 2010 r.

Cele projektu:
poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Karwodrza
Zakres projektu:
zakończenie budowy budynku szatniowo-magazynowego, wykonanie boiska do piłki plażowej, miejsc postojowych dla autbusów i samochodów osobowych, ogrodzenia boiska do piłki nożnej i piłki plażowej, zagospodarowanie terenu wokół wykonanych inwestycji