Tytuł projektu: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym w sprzęt nagłośnieniowy

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Okres realizacji: do kwietnia 2013 r.

Cele projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości usług świadczonych przez GOK

Zakres projektu: zakup sprzętu nagłośnieniowego: kolumna aktywna głośnikowa, głośnikowa – górna i dolna, equalizer korektor graficzny, case rack – paczka na equalizer, rozdzielnia prądowa. Multicore, mikrofon krawatowy, nagłowny, mikser dźwięku