Tytuł projektu: Kultywowanie tradycji lokalnej – „Święty Walenty Tradycje Lubeckie”

Beneficjent: Ośrodek Kultury w Ryglicach

Okres realizacji: do czerwca 2012 r.

Cele projektu:
– kultywowanie tradycji ludowej i lokalnej oraz rozpowszechnianie ginącej kultury
– chronienie specyficznej dla miejscowości tradycji związanej z postacią Św. Walentego – jest on patronem parafii Lubcza od wielu wieków. Ludność czci go w sposób religijny, jak również w formie ludowej. Istnieje na temat tego świętego wiele legend i przekazów ludowych. Ośrodek Kultury stawia za cel priorytetowy podtrzymywanie i przekazywanie owej tradycji młodym pokoleniom , a poprzez to zwiększenie integracji lokalnej, jak i aktywności grup twórczych.

Zakres projektu:
organizacja imprezy regionalnej pn. „Święty Walnty – tradycje lubeckie”, pielęgnującej tradycje lokalne oraz dziedzictwo kulturowe